Trong đợt này, đơn vị đã thu gom, xử lý an toàn 02 quả đạn cối 82mm còn sót lại sau chiến tranh tại khu trụ sở hành chính của xã Phú Mỹ. Thời gian qua, công tác thu gom bom, mìn vật liệu nổ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong thực hiện nhiệm vụ. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã thu gom bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn huyện 09 quả đạn phi pháo, vật liệu nổ các loại.

               Hiện nay, bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn còn bị vùi lấp trên địa bàn huyện với số lượng khá lớn. Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả từ bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; chỉ đạo chuyên môn phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, xử lý và thu gom theo đúng quy trình; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khi phát hiện bom, mìn, vật liệu nổ, các cá nhân, tổ chức cần thông báo ngay cho cơ quan quân sự gần nhất để được thu gom, xử lý kịp thời, tuyệt đối không tự ý tháo gỡ, xử lý.

       Bên cạnh đó, cần tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ quan liên quan, nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát tình trạng thu gom, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Cần có những chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp mua bán, sử dụng trái phép, cũng như có hình thức xử lý nghiêm đối với các cấp cơ sở buông lỏng quản lý để người dân vi phạm các quy định của pháp luật. Ðồng thời, có hình thức khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức phát hiện, trình báo các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm nói trên.

                                                                 Nguyễn Văn Tý - Chí Trung