Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

        Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là những Người được Ủy ban hành chính hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung, được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ các chiến trường, trong thời gian và địa bàn như sau:

     - Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9-1945 đến ngày 20-7-1954; tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20-7-1954 đến ngày 30-4-1975. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia.

     - Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5-1975 đến ngày 07-01-1979, ở biên giới phía Bắc từ tháng 02-1979 đến tháng 12-1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ từ tháng 5-1975 đến ngày 31-12-1988, ở Campuchia từ tháng 01-1979 đến ngày 31-8-1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.

      - Đối với một số địa bàn đặc biệt, thời gian tham gia của dân công hỏa tuyến có thể được tính sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian nêu trên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

        Theo đó, trong đợt chi trả lần này sẽ tổ chức chi trả chế độ, quyết định và cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến cho 18 đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49 với tổng số tiền 36 triệu đồng. Cùng với việc chi trả tiền trợ cấp Tổ Công tác còn hướng dẫn bà con về thủ tục hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí.

     Do làm tốt công tác tuyên truyền, thẩm định hồ sơ và chuẩn bị, đợt chi trả diễn ra chặt chẽ, nhanh chóng, thuận lợi, đúng người, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho các đối tượng. 100% đối tượng được hưởng chế độ đều yên tâm, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội.

      Việc kịp thời chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công với cách mạng thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng, Nhà nước và Quân đội, ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, góp phần giúp các đối tượng có công với cách mạng giảm bớt những khó khăn và yên tâm hơn trong cuộc sống

 

Nguyễn Văn Tý