Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề: Kết quả đạt được và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng trong Đảng bộ huyện
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Từ ý nghĩa to lớn của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế, ngày 6-2-1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 39/HĐBT lấy ngày 27-2 hằng năm làm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Kể từ đó, ngày 27-2 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Y tế.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, với nhiều biện pháp triển khai, thực hiện đã đưa việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nề nếp trong học tập và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên.
Nội dung “Về việc riêng” trong Di chúc của Bác
Thực hiện Công văn số 26-CV/HĐTN, ngày 11-4-2019 của Huyện đoàn Phú Tân về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 20-8, Ban Chấp hành Đoàn xã Việt Thắng tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019).
Nêu gương là một trong những nội dung rất quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, Người đã nhiều lần khẳng định, một tấm gương sáng về đạo đức còn có giá trị gấp trăm ngàn lần bài diễn thuyết hay, và chính Người là tấm gương sáng chói nhất về sự nêu gương. Thấm nhuần tư tưởng đó, thời gian qua, Đảng bộ xã Việt Thắng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định về tr
Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc thiêng liêng. Đây là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân. Di chúc vạch ra những định hướng xây dựng Đảng, đào tạo con người, phát triển kinh tế đất nước và tăng cường mối quan hệ đoàn kết với bạn bè quốc tế. Và đến hôm nay, sau 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu nổi bật, đặc biệt là trong lĩnh vực xây
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại và đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện một cách khéo léo, linh hoạt và sáng tạo những lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện mang ý nghĩa thời sự sâu sắc và có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù bản Di chúc chỉ hơn một nghìn từ, nhưng đó là một sự kết tinh, là nơi thăng hoa trí tuệ tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Người.